abs-logo2
logo_blokjes

Bel ons nu

050 30 19 70

Privacy Verklaring

Verantwoordelijke voor de verwerking

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door CARROSSERIE LIEVENS

Contactgegevens:

Aan wie is dit privacy beleid gericht?

Dit privacy beleid betreft de verwerking van persoonsgegevens van onze huidige en vroegere klanten, prospecten of personen die belangstelling hebben getoond voor onze diensten.

Welke categorieën van persoonsgegevens verwerken wij?
 

Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen door ons verwerkt worden, afhankelijk van de relatie die wij met u hebben:
 

 •  Naam, voornaam, geslacht, ta(a)l(en), functie.
 • Adres, telefoon (vast en/of mobiel), e-mail, datum van uw bezoek.
 • Professionals: bedrijfsgegevens (adres, telefoon (vast en/of mobiel), e-mail), BTW nummer en ondernemingsnummer.
 • Merk en model van voertuigen, diensten waarvoor u belangstelling heeft getoond of een offerte aangevraagd.
 • In geval van uitvoering van reparatie: chassisnummer, nummerplaat, kilometerstand, aard van de reparatie/herstelling


Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens en welke is de rechtsgrond voor deze verwerkingen?
 

Met uw toestemming (rechtsgrond: art. 6a. van de privacy wetgeving):

 • Om uw vraag te kunnen behandelen wanneer u ons vragen stelt via onze website of per telefoon.
 • Voor het opmaken van een offerte of het uitvoeren van uw contract (rechtsgrond: art. 6b. van de privacy wetgeving).
 • Voor de realisatie, de aanvaarding en de opvolging van uw herstelling, het algemene klantenbeheer, de dienst na verkoop en incasso (incl. eventuele overdracht van schuldvorderingen aan derden).
 • Voor boekhoudkundige doeleinden.
 • Voor de bestrijding van eventuele fraude, inbreuken en misdrijven en het beheer van juridische geschillen en gerechtelijke procedures.
 • Voor de bescherming van uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon (rechtsgrond: art. 6d. van de privacy wetgeving).

Voor de naleving van de wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn (rechtsgrond: artikel 6c. van de privacy wetgeving):

 • In bepaalde gevallen kunnen juridische verplichtingen waaraan wij zijn onderworpen, zoals fiscale en boekhoudkundige verplichtingen, het verwerken, bewaren en/of doorgeven van gegevens aan de bevoegde overheden vereisen.

Kunnen uw persoonsgegevens aan derden kunnen worden doorgegeven?
 

In volgende gevallen kunnen uw persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven:

 • Aan bepaalde overheidsinstanties in het kader van de naleving van wettelijke verplichtingen.

Doorgave buiten de Europese Unie:

 • Uw persoonsgegevens zullen niet doorgegeven worden naar bestemmelingen buiten de E.U.
   

Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden bewaard gedurende:

 • 10 jaar indien u een factuur van ons ontvangen heeft.
 • 10 jaar indien u interesse in onze dienstverlening heeft getoond.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en uw privacy zoveel mogelijk te beschermen. We nemen alle maatregelen die daarvoor technisch en organisatorisch nodig zijn.
 
Welke zijn uw rechten? Hoe kunt u deze uitoefenen?


Overeenkomstig de bepalingen van de privacy wetgeving, beschikt u over een recht op toegang tot uw persoonsgegevens.
U hebt ook het recht ons te verzoeken onjuiste gegevens over u te corrigeren of onvolledige informatie aan te vullen.
U beschikt ook over het recht om vergeten te worden in de gevallen bedoeld in de wet. 
In geval van geschil met betrekking tot de verwerking van uw gegevens, kunt u vragen de verwerking te beperken totdat het geschil is beslecht.
Tot slot beschikt u over het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens.
 
Uitoefening van uw rechten
 

Om uw rechten uit te oefenen dient u ons hiertoe een schriftelijk verzoek over te maken, vergezeld van een bewijs van uw identiteit en gericht aan volgend adres:

 • Carrosserie Lievens, Sint-Barbarastraat 24 te 9990 Maldegem

Of per e-mail gericht aan volgend e-mailadres:

 

U kan zich bovendien steeds richten tot de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer via commission@privacycommission.be